Bežné poruchy

Existuje pestrá škála poruch menstruačního cyklu. Mezi běžně se vyskytující patří prodloužené menstruační krvácení, opožděná menstruace a vynechání menstruačního cyklu.

Prodloužené menstruační krvácení

Stanovit přesnou délku menstruačního krvácení nelze. Za standardní dobu se považuje 3 až 6 dní. Samozřejmě i dobu delší jak 6 dnů (zpravidla 7–8 dnů) lze vnímat jako běžný jev. Teprve delší doba hovoří o prodlouženém menstruačním krvácení. V případě výskytu tohoto jevu je vhodné navštívit gynekologa.

Opožděná menstruace

Opožděná menstruace charakterizuje stav, kdy se fáze menstruačního krvácení zpozdí o několik dní (často o více jak 4 dny). Menstruační krvácení má nastat 28 dní po začátku předchozího krvácení, samozřejmě musíme brát v potaz určitou několikadenní odchylku (+-4 dny). Nepravidelný nástup menstruačního krvácení trápí hlavně začínající menstruující dívky či ženy po porodu).

Vynechání menstruačního cyklu

Vynechání menstruačního krvácení je prvním indikátorem těhotenství (gravidity). K vynechání může taktéž dojít i u dívek, které teprve začínají menstruovat. Kromě toho může být také znamením špatné výživy, nadměrného stresu a psychického přepětí nebo i různých forem nádorů.