Anatomie a fyziologie

Orgány (systém) sloužící k rozmnožování (reprodukci) je tvořeno párovými pohlavními žlázami (gonáda) – v nichž vznikají pohlavní buňky (gamety) a pohlavní hormony. Orgány, které slouží k pohlavnímu styku, přenosu pohlavních buněk. Pohlavní ústrojí muže zahrnuje varlata, nadvarlata (epididymis), chámovody (ductus deferens), semenné váčky (vesicula seminalis), prostatu a penis.
Pohlavní ústrojí, Pohlaví, Genitálie, Sexus Orgány (systém) sloužící k rozmnožování (reprodukci). Jak je z obrázku patrno je tvořeno párovými pohlavními žlázami (gonáda) – v nichž vznikají pohlavní buňky (gamety) a pohlavní hormony. Orgány, které slouží k pohlavnímu styku, přenosu pohlavních buněk. Pohlavní ústrojí muže zahrnuje varlata, nadvarlata (epididymis), chámovody (ductus deferens), semenné váčky (vesicula seminalis), prostatu a penis.
 

Penis, Pyj, Falus: Mužský pohlavní úd, součást mužského pohlavního ústrojí. Slouží k pohlavnímu styku a močení. Je tvořen houbovitými kavernózními tělesy, která se mohou naplnit krví a způsobit erekci. K erekci dochází obvykle když, je muž vzrušen. Například má li na nějaké sexuální myšlenky nebo je ji penis drážděn dotyky ať už rukou nebo ústy. Někdy k erekci dojde i z ničeho nic a k erekci dochází i v noci, což je pravděpodobně z důvodu prokrvení. Vnitřkem penisu (spongiózním tělesem) prochází močová trubice. Na konci je patrné rozšíření (žalud, glans), které překrývá předkožka (prepucium). U ženy mu vývojově odpovídá klitoris (poštěváček).
Spongiózní těleso, Kavernózní tělesa, Corpus spongiosum: Těleso uvnitř penisu, kterým prochází močová trubice (uretra) a které se na konci penisu rozšiřuje jako žalud (glans).
Předkožka, Prepucium: Kožní duplikatura (zdvojení) pokrývající žalud penisu. Je po něm volně pohyblivá a je možné ji z žaludu stáhnout. Obsahuje množství drobných žlázek, které produkují výměšek (smegma), jehož hromadění může přispívat k dráždění celé oblasti a vzniku zánětu, proto je velni důležitá hygiena předkožkového vaku. Podobně existuje předkožka i na klitorisu.
Žalud, Glans, Balanos: Konečná rozšířená část penisu, krytá předkožkou (prepuciem). Na jeho spodině jsou nervová zakončení, která se podílejí na vysoké citlivosti této části penisu. Je často přirovnáván k poštěváčku u ženy.
Šourek, Skrotum, Scrotum: Kožní vak obsahující varlata, která do šourku sestupují tříselným kanálem během vývoje plodu. Umístění varlat v šourku je nutné pro správnou tvorbu spermií, která vyžaduje o něco nižší teplotu ( 34°C ), než jaká je uvnitř těla.
Semenné cesty: Systém navazujících dutých orgánů odvádějících semeno (sperma, ejakulát) z varlete do močové trubice a dále ven z těla; součást pohlavního ústrojí muže. Semenné cesty začínají kanálky ve varleti (semenotvornými a dalšími kanálky), ty pokračují do kanálků v nadvarleti, které se spojují ve vývod nadvarlete (ductus epididymis), tenký mnohonásobně stočený kanálek celkové délky až 4 m tvořící hlavní masu nadvarlete. Ten pokračuje jako chámovod (ductus deferens), který se v prostatě spojuje s vývodem semenných váčků ve společný ejakulační vývod (ductus ejaculatorius), ústící do močové trubice (uretry), která je konečným oddílem semenných cest.
Varlata, Varle, Testis: Párová mužská pohlavní žláza. Jsou umístěna v šourku, což je nutné pro správnou tvorbu spermií. Do šourku varlata sestupují tříselným kanálem během vývoje plodu.
Nadvarlata, Nadvarle, Epididymis: Součást mužského pohlavního ústrojí. Orgán přiléhající v šourku k varleti. Slouží jako zásobárna dozrálých spermií, které jsou z něj vypuzeny při ejakulaci.
Chámovod, Ductus deferens: Součást mužského pohlavního ústrojí. Trubicový orgán s hladkou svalovinou vedoucí od nadvarlete tříselným kanálem k prostatě a ústící do močové trubice. Slouží k přenosu spermií při ejakulaci.
Cowperova žláza, Bulbouretrální žláza: Párová mužská žláza ústící do močové trubice. Při pohlavním styku vylučuje zásaditou tekutinu chvíli před ejakulací, která neutralizuje zbytky kyselé moči (ochrana spermií) a podílí se z menší části též na lubrikaci. Vývojově odpovídá Bartholiniho žláze u ženy.
Prostata: Předstojná žláza, součást mužského pohlavního ústrojí. Obepíná počátek močové trubice pod močovým měchýřem. V jejím okolí je výrazná žilní pleteň. Prostata je tvořena několika desítkami drobných žlázek, které ústí spolu s chámovodem a semennými váčky do močové trubice v její prostatické části. Mezi žlázkami je hladká svalovina, která se podílí na jejich vyprazdňování. Nervové zásobení pochází z pánevních sympatických pletení. Prostata produkuje sekret, který se vylučuje při ejakulaci a obsahuje látky nutné pro činnost spermií. Prostata je dobře hmatná z konečníku.
Semenné váčky, Vesicula seminales, Chámové žlázky: Vnitřní mužské párové pohlavní orgány umístěné na zadní straně močového měchýře, součást pohlavního ústrojí. Ústí do močové trubice v místě jejího průchodu prostatou. Jejich výměšek tvoří cca 60 % semene (spermatu) vylučovaného při ejakulaci. Obsahuje látky nutné pro pohyb a životnost spermií (zejm. fruktózu) a zásadité látky, které neutralizují kyselé poševní prostředí.
Symphysis pubica, Spona stydká: Spojení dvou kostí stydkých v pánvi (hmatné v podbřišku). Spona (symfýza), druh pevného spojení dvou kostí, které jsou odděleny vazivovou chrupavkou.
Uretra, Urethra, Ourethra: Močová trubice, součást močového ústrojí, resp. močových cest. Vede moč z močového měchýře ven z těla. Uretra u ženy měří jen několik centimetrů, u muže je delší, prochází prostatou a pohlavním údem a slouží i k přenosu semene při pohlavním aktu (ústí do ní chámovody, prostata a semenné váčky). Uretra bývá u mužů ve vyšším věku často stlačena zvětšenou prostatou. Krátká délka močové trubice u ženy přispívá k častějšímu výskytu močových infekcí, jejichž vznik někdy bývá vázán na pohlavní styk.
Konečník, Rektum Intestinum, Rectum: Součást trávicího ústrojí. Konečná část střeva uložená v malé pánvi, která zadržuje stolici a podílí se na vyprazdňování (defekaci). Konečník vyúsťuje řitním otvorem (anus).
Řitní otvor, Anus: Otvor, kterým končí trávicí trakt.
Esovitá klička, Colon sigmoideum: Část tlustého střeva v levé jámě kyčelní, ústící do konečníku.