Pohlavní nemoci a choroby

Sexuálně přenosné nemoci (SPN), též nazývané sexuálně přenosné infekce (SPI), jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji přes vaginální sex, orální sex nebo anální sex. Též se nazývaly venerické (pohlavní) nemoci až do roku 1990, kdy představitelé veřejného zdravotnictví zavedli nový termín pro zlepšení přehledu veřejnosti o této problematice.

Ale i když termíny SPN a SPI jsou často používány jako synonyma, neznamená to, že označují stejnou věc, jak uvádí web https://www.etharc.org: „Někdy se termíny SPI a SPN používají jako synonyma. To může být nejasné a často nepřesné, proto pomůže nejdřív pochopit rozdíl mezi infekcí a nemocí. Infekce jednoduše značí, že mikrob – virus, baktérie nebo parazit – který může způsobit nemoc nebo nevolnost, je přítomný v těle osoby. Infikovaná osoba nemusí nutně mít symptomy nebo znaky, že virus nebo baktérie působí v jejím těle (nemusí nutně cítit nevolnost). Nemoc značí, že infekce už způsobuje u infikované osoby pocit nemoci nebo nevolnosti. Proto termín SPI označující infekce jakýmkoli mikrobem způsobujícím SPN, i když infikovaná osoba nemá žádné symptomy, je mnohem širší termín než termín SPN.

Termín SPN se vztahuje jen na infekce způsobující symptomy nebo problémy. Protože většinu času lidé nevědí, že jsou infikováni s SPI, dokud se neobjeví symptomy nemoci, většina lidí používá termín SPN, i když termín SPI je v mnoha případech též vhodný.

Pohlavní nemoci choroby a jejich kauzativní organismy

Všechny pohlavní nemoci z tohoto seznamu mohou být přenášeny sexuálně. Některé z pohlavních chorob na seznamu jsou obvykle přenášeny i jiným způsobem než sexuálně, např. HIV i AIDS jsou též přenášené infikovanými jehlami u narkomanů a kandidóza, i když může být přenesena sexuálně, často se sexuální aktivitou nesouvisí.