Giardioza

Giardióza je parazitální onemocnění střevního traktu zvířat a člověka způsobené bičíkovcem. Onemocnění se projevuje hlenovitým, nekrvavým průjmem s velkým obsahem tuků - steatorea. Klinické příznaky jsou výraznější u mladých jedinců, u dospělých většinou latentní průběh. Postižený jedinec hubne, trpí nechutenstvím. Jedná se o zoonozu a řadí se mezi oportuní infekce. Onemocnění se potvrzuje nálezem cyst mikroskopickými technikami - je zapotřebí několikrát zopakovat vyšetření, protože cysty jsou vylučovány nepravidelně. Léčí se 5-nitroimidiazony pro terapii zvířat nejčastěji používán metronidazol. Při nakažení domácích zvířat (kočky, psa, králíků, hlodavců - nejčastěji činčil) je nutné přeléčit všechna zvířata a člověk se musí chránit dodržováním hygienických zásad.