Hepatitida B

Hepatitida B je onemocnění způsobené HBV virem hepatitidy B, který napadá játra, včetně lidských, a způsobuje zánět zvaný hepatitida. Nemoc původně známá jako „sérová hepatitida,“Působila epidemie v částech Asie a Afriky a je endemická v Číně.Virem hepatitidy B byla infikována asi třetina světové populace, tj. více než 2 miliardy lidí.Z toho 350 milionů lidí jsou chroničtí nositelé viru.Přenos hepatitidy B je možnýkrví či tělními tekutinami obsahujícími krev.
Akutní onemocnění způsobuje zánět jater, zvracení, žloutenku a vzácně smrt. Chronická hepatitida B může nakonec způsobit jaterní cirhozu – smrtelné onemocnění s velmi špatnou reakcí na dostupné druhy chemoterapie. Infekci lze předcházet preventivním očkováním.