Jiné formy sexuálního styku

Sexuální styk může mít nebo v širším smyslu zahrnovat i další formy, včetně pregenitálních a negenitálních: společenské a citové sbližování, negenitální formy mazelní (viz petting, necking, polibek,) dále orální, manuální či instrumentální dráždění genitálu či penilně- anální styk. Některé z těchto aktivit nabývají na významu přistyku mezi osobami stejného pohlavní zejména homosexuálně orientovanými, mezi nimiž zpravidla klasický koitus není možný. Některé z těchto aktivit jsou obecně často chápány jen jako přípravné, doplňkové či náhradní.

Co je petting a necking?

Slovo petting má svůj původ v angličtině, a to ve slově pet – v češtině znamenající mazlíček nebo také mazlit se. Petting je tedy mazlením, a to po celém těle. Jakýmsi jeho druhem je právě necking, což je mazlení od pasu nahoru. Necking je pro mnoho párů první etapou na cestě vzájemného poznávání. Petting a necking se staly populární zejména v poválečných USA, kdy se ještě kladla poměrná velká důležitost na sexuální zdrženlivost a také neexistovala moderní hormonální antikoncepce.

Líbání a dotyky

Líbání představuje ten nejprostší způsob vyznání lásky a citů. Už při samotném líbání může dojít k orgasmu, a to zejména u kluků, kteří se sexem teprve začínají. Nabývajícími sexuálními zkušenostmi se však doba nástupu orgasmu obvykle prodlužuje.

Orální sex

Orální sex je sexuální aktivita, při které se používají ústa, jazyk apod. ke stimulování pohlavních orgánů . Orální sex často slouží jako sexuální předehra.

Anální sex

Anální sex je sexuální aktivita, při které dochází buď k anální souloži, či k nejrůznějším formám dráždění řitního otvoru ( prsty, jazykem , erotickými pomůckami, atp.).