Bakteriální pohlavní oněmocnění

Bakteriální onemocnění, které se přenáší prakticky výhradně pohlavním stykem, a to klasickým, orálním i análním.Původcem nemoci jsou různé bakterie , proto se tento typ pohlavního onemocnění pojmenoval bakteriální. Zde na obrázku máte mikroskopický obrázek Kapavky.