Aids

  • 309181_bow_aidsVirové onemocnění
  • Inkubační doba 3-8 týdnů, poté se projeví symptomy podobné chřipce. Latentní stádium (od prvních projevů do rozvinutí nemoci AIDS) je až 10 let
  • Přenos pohlavním stykem nebo infikovanými předměty (jehlami) či krví a sekrety
Nejobávanější pohlavní nemocí je beze sporu AIDS, je to vlastně syndrom získaného imunitního selhání, způsobený virem HIV (Human Immunodeficiency Virus). Ten se nachází  v krvi, ve spermatu a v poševní tekutině, někdy také ve slinách a v mateřském mléce.